Wczytuję dane...
Reklamacje

Reklamacja

  1. Sklep medyczny Medomed dostarcza produkty bez wad.

  2. Jako sprzedawca, sklep medyczny Medomed, jest odpowiedzialny wobec Klienta, za wady fizyczne lub prawne (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu całego okresu gwarancji.

  3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).

  4. Sklep medyczny Medomed zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, produkt zostanie wymieniony na wolny od wad lub wada zostanie usunięta.

  6. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Kupującym możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:biuro@medomed.pl. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.

Gwarancja

  1. Sklep medyczny Medomed nie jest producentem produktów prezentowanych w sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.

  2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów produktów prezentowanych w sklepie określone są w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych produktów.